03 425 54 00
O podjetju
Domov / Reference / Sodoben sistem ogrevanja in hlajenja v novem vila bloku Zelena Rašica v Ljubljani

Sodoben sistem ogrevanja in hlajenja v novem vila bloku Zelena Rašica v Ljubljani

Toplotne črpalke

Predstavitev rešitve

Naziv: Vila blok Zelena Rašica
Kraj: Spodnje Gameljne
Novogradnja: večstanovanjska stavba
Vir energije: zemlja/voda, geosonde
Leto vgradnje: 2021
Velikost stavbe: 12 stanovanjskih enot skupne površine 1.800 m2
Izolacija stavbe: masivna lesena gradnja po standardih pasivne stavbe
Model toplotne črpalke: Thermia Mega M
Vgrajena moč toplotnih črpalk: 44 kW
Distribucija toplote / hladu: talno ogrevanje in hlajenje, konvektorsko hlajenje

Izhodišče

Investitorji so za novogradnjo luksuznih vila blokov na obrobju Ljubljane predvideli sodoben in trajnosten sistem ogrevanja in hlajenja. Energijska ozaveščenost in trajnostna gradnja sta namreč ključni vrednoti in pomemben motiv kupcev, ki se odločajo za tovrstna stanovanja. Zato so se nam skupaj s projektanti oglasili že v fazi načrtovanja. Naši strokovnjaki so povzeli cilje in želje investitorja, nato pa smo pripravili predlog rešitve, ki je bil v nadaljevanju izveden skladno s projektom za izvedbo.

Kakšno rešitev smo ponudili in zakaj

Nova soseska nudi stanovalcem bivanje na najvišji ravni udobja, zato postavitev kakršnihkoli motečih elementov v zunanjost stavb ne pride v poštev. Iz tega razloga smo predlagali sistem z geosondami, ki nima nobenih vidnih delov zunaj stavbe. Osem geosond skupne globine 800 m je izvedenih vzdolž parcelne meje, skupna strojnica s toplotno črpalko variabilne moči 11–44 kW pa je nameščena v kleti, kjer so tudi garaže.

Potek po korakih

Povpraševanje
Investitor se je obrnil na nas po tem, ko smo uspešno zaključili predhoden manjši projekt s štirimi stanovanjskimi enotami v Ljubljani. Ker smo pogovore o rešitvi začeli pravočasno, v fazi idejne zasnove novega projekta, smo imeli možnost predlagati najbolj optimalno rešitev in jo umestiti na najboljši možen način.

Dimenzioniranje in ponudba
V sodelovanju z ekipo projektantov smo določili izhodišča, na podlagi katerih smo dimenzionirali sistem. Na osnovi geološke podlage na lokaciji smo določili konfiguracijo geotermalnega polja. Izbrali smo geotermalno toplotno črpalko Thermia Mega M variabilne kapacitete 11–44 kW, ki ogreva in ohlaja prostore ter skrbi za pripravo vroče sanitarne vode. Vir in ponor toplote je geotermalno polje skupne globine 800 m z geosondami Muovitech TurboCollector.

Izvedba vrtin in vgradnja sonde
Pred začetkom glavnih gradbenih del smo izvedli vrtanje vrtin ter vgradili geosonde in razdelilni jašek. V fazi gradnje kleti smo izvedli povezavo med jaškom in strojnico, kar je osnova za trajno oskrbo stavb z obnovljivo energijo iz zemlje.

Vgradnja toplotne črpalke
Izvajalec strojnih instalacij je opravil vgradnjo sistema skladno s projektirano rešitvijo. Posebnost naše rešitve je tehnologija izkoriščanja odpadne toplote pri hlajenju. V poletnih mesecih zagotavlja veliko količino brezplačne tople vode, saj energijo, namesto da bi jo odvajali v okolico, usmerjamo v grelnike sanitarne vode. Poleg tega izkoriščamo še energijo vroče pare hladiva, ki na izstopu iz kompresorja dosega tudi do 90 °C. Ta toplota je uporabljena za dvig temperature vroče sanitarne vode tudi nad 70 °C.

Zagon
Ob zaključku vgradnje smo opravili prvi zagon, namenjen zgolj izsuševanju tlakov. Po zagonu so elektroinštalaterji po naših navodilih opravili preostanek regulacijskih povezav. Ob naslednjem obisku smo vklopili še ostale funkcije, kot so ogrevanje vroče vode, cirkulacija sanitarne vode, talno in konvektorsko hlajenje. Od drugega obiska dalje sistem obratuje s samodejnimi preklopi med funkcijami in brez izpada delovanja.

Servis in podpora
Predstavnika investitorja smo seznanili s sistemsko rešitvijo, z osnovnim upravljanjem in ukrepanjem v primeru morebitnih težav. Od zagona do danes naše podpore še niso potrebovali.

Vprašajte našega strokovnjaka

Želite izbrati popoln sistem ogrevanja in hlajenja za svoj dom ali poslovni prostor? Naši strokovnjaki vam bodo pri odločitvi svetovali in poskrbeli za energetsko učinkovitost sistema ter vašo brezskrbno prihodnost.

Kontaktirajte nas
Pokličite nas
+386 3 425 54 00